Габор Лукс, доктор економічних наук, професор факультету бізнесу та економіки Печського університету, Угорщина, головний редактор

 Величко Лариса Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та європейської інтеграції, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

 Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського Національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Дєгтяр Андрій Олегович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури, м. Харків

Дзяна Галина Олексіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

Дрешпак Валерій Михайлович, доктор наук з державного управління, професор,Професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Єлагін Віктор Павлович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

Єрмолаєва Еліта, доктор філософії, доцент, начальник відділу розвитку Латвійського університету наук про життя та технології, м. Єлгава, Латвійська Республіка

Каліна Ян, доктор філософії в комп’ютерних науках, науковий співробітник, Інститут комп’ютерних наук Чеської академії наук, м. Прага, Чеська Республіка

Карамишев Дмитро Васильович, д.держ.упр., проф., перший заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

 Кузнецов Андрій Олегович, кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу з координації наукової робот та докторантури Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

Мольнар Ерну, доктор філософії в соціальних науках, доцент, доцент кафедри соціальної географії та планування регіонального розвитку, Дебреценський Університет, м. Дебрецен, Угорщина

Огарсу Раду, доктор філософії в економічних науках, професор факультету економіки та бізнесу, Університет Крайови, м. Крайова, Румунія

 Орлов Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

 Ружко Адам, доктор філософії в інженерії, професор факультету організації та менеджменту, Сілезьський технологічний університет, м. Глівице, Сілезія, Республіка Польща

Саханєнко Сергій Єгорович, доктор наук державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

 Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор,

Директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

Сорока Світлана Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор

Професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

 Степанов Віктор Юрійович, доктор наук з державного управління, професор, декан факультету управління та бізнесу, Харківська державна академія культури, м. Харків

Ульянченко Юрій Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

Устиновичюс Леонас, доктор габілітований в технічних науках, професор факультету будівельної технології та менеджменту, Технічний університет імені Гедімінаса, м. Вільнюс, Литовська республіка

Фагіан Алессандра, доктор наук в соціології, професор, голова інституту соціальних наук, віцепрезидент з наукових досліджень наукового інституту Гран Сассо, м. Аквила, Італія