Цілі та проблематика

Основною метою електронного наукового видання «Державне будівництво» є розвиток вітчизняної науки державного управління та галузі знань «Публічне управління та адміністрування», а також їх інтеграція у світовий науковий простір, створення умов для якісної публічної комунікації вчених, донесення результатів їх досліджень до вітчизняної і світової наукових спільнот.
Статті наукового видання, які згруповані в п’ять розділів, висвітлюють проблемні питання теорії та філософії державного управління, регіонального та галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, вивчення світового досвіду державного управління: теорія та практика, соціальних та гуманітарних складових суспільного розвитку.