Довіра в дискурсі державного управління

  • Князєва Олена Володимирівна к.соц.н., доц., доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, ОРІДУ НАДУ, м. Одеса https://orcid.org/0000-0001-5625-768X
Ключові слова: довіра до влади та державного управління (Д1); довіра держави до громадян (Д2); внутрішня адміністративна довіра (Д3); прото-концепції довіри; ефекти довіри

Анотація

Програми адміністративної реформи в Україні часто стикаються з проблемою  підвищення довіри до органів державного управління. Проте розпливчаста концепція довіри часто призводить до суперечливого наукового дискурсу і відсутності практичних рекомендацій, спрямованих на те, щоб поліпшити довіру. У статті проаналізовано підходи та концепції, які насамперед дозволяють зрозуміти, що насправді означає довіра в контексті державного управління, оцінити практичну цінність та ефекти довіри щодо державного управління.

Опубліковано
2020-09-01
Розділ
Теорія та філософія державного управління