Змістовна увага до феномену громадської організації в історії українських Конституцій

  • Токар Маріан Юрійович к.і.н., доц., докторант кафедри державного управління, ЛРІДУ НАДУ, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-8426-4481
Ключові слова: Ключові слова: громадська організація, Конституція, інституція, держава, публічне управління.

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати динаміку змін нормативно-правової уваги до феномену «громадської організації» у змісті Конституцій, що офіційно вводилися в дію впродовж ХХ ст. на українських землях різними політичними режимами. Подано короткий аналіз загальних вихідних даних (час, умови, зміст) відповідних норм, а також авторське бачення функціонального означення суті досліджуваного феномена. Подано наскрізну думку про українські традиції назв організаційно-правової форми об’єднань громадян.

Опубліковано
2020-09-01
Розділ
Теорія та філософія державного управління