Феномен довіри громадян до професійної діяльності публічних службовців

  • Кісільова Тетяна Олександрівна аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, ДРІДУ НАДУ, м. Дніпро https://orcid.org/0000-0002-9899-7229
Ключові слова: довіра, лояльність, професійна діяльність публічних службовців, моніторингу та оцінювання

Анотація

Розглянуто феномен довіри громадян до професійної діяльності публічних службовців та визначено її місце в оцінюванні результатів цієї діяльності. Досліджено природу поняття “довіра”. За допомогою кругів Ейлера унаочнено, як категорії “довіра”, “органи публічної влади”, “професійна діяльність”, “моніторинг та оцінювання” формують нові види довіри. Запропоновано класифікацію рівнів довіри до професійної діяльності публічних службовців. Сформовано концептуальні складові оцінювання результатів професійної діяльності публічних службовців.

Опубліковано
2020-09-01
Розділ
Теорія та філософія державного управління