Діалог влади і народу як умова ефективного врегулювання земельних відносин в Україні

  • Крутій Олена Миколаївна д.держ.упр., проф., професор кафедри політології та філософії, ХарРІ НАДУ, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-5180-2842
  • Лопатченко Інна Миколаївна к.держ.упр., викладач, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-4838-2154
Ключові слова: діалог, діалогова взаємодія влади та народу, референдум, земельні відносини.

Анотація

Розглянуто параметри та форми діалогу влади і народу як умови ефективного врегулювання земельних відносин в Україні. Проаналізовано роль громадян в управлінських проєктах на всіх рівнях (від місцевого – до загальнодержавного) і на всіх етапах (від підготовки рішень – до їх виконання) та можливості підвищити ефективність здійснення владних функцій в цілому. З’ясовано, що діалог, як соціально-психологічний феномен, що відповідає певним параметрам (симетричність позицій, автономність тощо) Визначено, що особливої ролі діалог влади та народу набуває при вирішенні ключових питань в суспільстві, до яких належить земельні відносини. Встановлено, що застосування механізму діалогічної взаємодії влади та народу, шляхів його вдосконалення та впливу на демократичні процеси в сучасному суспільстві, передбачає такі засоби, як доопрацювання правових документів, а також запровадження програм з формування базових навичок діалогової взаємодії.

Опубліковано
2020-09-01
Розділ
Регіональне та галузеве управління