Конвенціональність як принцип формування єдиного соціально-управлінського простору поліетнічних територіальних громад

  • Попов Микола Петрович к.держ.упр., доц., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ, м. Одеса https://orcid.org/0000-0003-0204-1810
  • Мустафаєва Ельзара Талятівна аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ, м. Одеса https://orcid.org/0000-0002-1736-7138
Ключові слова: конвенціоналізм, міжетнічні відносини, адміністративно-територіальна реформа, добровільне об’єднання територіальних громад

Анотація

Обґрунтовано конвенційну модель об’єднаної територіальної громади в умовах поліетнічності. Розглянуто підходи до визначення конвенціональної взаємодії, об’єкти конвенційності та її предмет, типи та форми соціальних конвенцій. Дослідженні механізми запровадження конвенційної стратегії розвитку територіальних громад в умовах поліетнічності. Спираючись на положення Конституції України, законів України, норми міжнародного права з питань міжнаціональних відносин, визначено принципові підходи до врахування в процесі об’єднання територіальних громад, в цілому адміністративно-територіальної реформи, особливостей, обумовлених компактним розселенням національних меншин, що є наслідком сприйняття конвенційної парадигми.

Опубліковано
2020-09-01
Розділ
Регіональне та галузеве управління