Забезпечення безпеки на повітряному транспорті: державно-управлінський аспект

  • Фердман Геннадій Петрович к.держ.упр., старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум”, інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” з наукової роботи, м. Одеса https://orcid.org/0000-0002-2023-1696
Ключові слова: транспорт; повітряний транспорт; особливість; безпека; державне управління

Анотація

Висвітлено особливу роль повітряного транспорту в єдиній транспортній системі України, наведено дані про його склад та особливості, статистику перевезень та аварійності за 2019 р. Визначено актуальність проблеми управління безпекою на повітряному транспорті, специфічні сфери діяльності повітряного транспорту України, а також організаційно-правові основи державного управління безпекою на повітряному транспорті України та рівні відповідальності при здійснені нагляду за безпекою польотів у системі організації повітряного руху з відповідними висновками.

Опубліковано
2020-09-01
Розділ
Регіональне та галузеве управління