Сталий розвиток: етапи становлення, сутність поняття, основні вектори та інтерфейси

  • Куспляк Галина Іванівна к.держ.упр., старший викладач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, ОРІДУ НАДУ, м. Одеса https://orcid.org/0000-0002-1414-5484
  • Куспляк Ігор Сергійович к.політ.н., доц., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ, м. Одеса https://orcid.org/0000-0003-1494-5008
Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, стійкий розвиток, економічний вектор, соціальний вектор, екологічний вектор

Анотація

Узагальнено теоретичні напрацювання з дослідження термінології сталого розвитку. Охарактеризовано етапи еволюції концепції «сталого розвитку» та схематично проілюстровано перехід від еко-розвитку до сталого розвитку. Досліджено праці зарубіжних та вітчизняних вчених щодо сутності поняття «сталий розвиток» та надано узагальнене визначення. Встановлено взаємозв’язки сталого розвитку через основні вектори (економічний, екологічний, соціальний) та інтерфейси («придатний до життя», «життєздатний», «справедливий»).

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Регіональне та галузеве управління