Тенденції та закономірності реформування механізмів впливу держави на трудові відносини в Україні

  • Амосов Станіслав Олегович аспірант кафедри економічної політики та менеджменту, ХарРІ НАДУ, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-9831-4168
Ключові слова: державне регулювання, механізми державного регулювання, ринок праці, трудові відносини, управління

Анотація

Проаналізовано сучасний стан вітчизняного державного регулювання у сфері трудових відносин та його механізми. Узагальнено науково-теоретичні підходи до визначення сутності трудових відносин, установлено причини, що актуалізують необхідність їх вивчення в сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства. Виявлено їх недоліки та тенденції розвитку. Обґрунтовано засоби вдосконалення фінансово- та організаційно-економічних складових механізмів державного регулювання трудових відносин. Окреслено напрями розвитку державного регулювання у сфері трудових відносин.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Кадрова політика у сфері публічного управління