Реформування медичної галузі: досвід для України

  • Ладонько Людмила Степанівна д.е.н., доц., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-7699-7025
  • Михайловська Олена Василівна к.е.н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів https://orcid.org/0000-0002-7682-2292
  • Михайловська Aліна Ігорівна студентка гр. ПМ-181, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів https://orcid.org/0000-0002-1584-9897
  • Сапата-Буйде Aнтоніо медичний співробітник Центру здоров’я, м. Касарес, Іспанія https://orcid.org/0000-0001-5387-3153
Ключові слова: система охорони здоров’я, реформа, взаємодія

Анотація

У статті розглянуто процес реформування системи охорони здоров’я в Україні, виділено основні недоліки старої системи та переваги нової, що впроваджується в нашій державі, а також необхідні умови підвищення ефективності управління у даній сфері. Охарактеризовано діяльність центрального органу виконавчої влади, який реалізує основні принципи медичної реформи. Описано ключові ролі та цілі основних елементів в системі охорони здоров’я Україні. Наведено результати опутування щодо якості медичних послуг в Україні, які засвідчують існування масштабних змін у даній галузі, що зрушили з місця давно не ефективну систему, але, на жаль, досі не забезпечили стійких позитивних результатів. На думку авторів, зазначене пояснюється як нехваткою часу, так і недостатньо ефективною взаємодією в національній системі «лікар-пацієнт». Наголошено, що Україна в рейтингу смертності знаходиться на першому місці серед колишніх радянських республік саме від тих смертей, які можна попередити. Наведено основні умови впливу на дану негативну тенденцію. Як приклад ефективного управління системою охорони здоров’я держави наведено іспанський досвід, оскільки середня тривалість життя в Іспанії у 2019 р. (за рейтингом Bloomberg Healthiest Country) була найвищою у світі. Наголошено, що система охорони здоров'я будь-якої країни повинна відповідати певним універсальним критеріям і враховувати особливості стану здоров'я населення, його захворюваність. Описано основні фактори, що вплинули на показники ефективності іспанської системи охорони здоров’я у процесі її реформування. З’ясовано, що існує певна схожість між системами охорони здоров’я Іспанії та України, але різниця у задоволенні населення даною системою суттєво відрізняється. Запропоновано спрямувати зусилля у даній сфері на досягнення рівня Іспанії. Відзначено, що воно, у більшості випадків, формується у процесі взаємодії на первинній ланці.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку