Система вищої освіти України: результати державного управління в контексті експертної оцінки британської агенції Quacquarelli Symonds

  • Мороз Володимир Михайлович д.держ.упр., проф., професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна https://orcid.org/0000-0003-0796-5035
  • Мороз Світлана Анатоліївна к.держ.упр., старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, НУЦЗУ, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2696-1278
Ключові слова: система вищої освіти України; державне управління; результативність функціонування системи вищої освіти; рейтинг систем вищої освіти; індикатори рівня розвитку системи вищої освіти; позиціонування України в міжнародному рейтингу; заклад вищої освіти

Анотація

У статті приведено аналіз рейтингу «QS Higher Education System Strength Rankings» щодо результативності функціонування системи вищої освіти України, а також їх співвіднесення з часом виконання службових обов’язків тим чи іншим керівником Міністерства освіти і науки України, дозволило сформулювати припущення, з одного боку, про відсутність зв’язку між динамікою розвитку системи вищої освіти України та персоналією керівників окремих з органів державної влади, а з іншого – про факт поступового відставання України від інших країн світу у підвищенні динаміки розвитку системи вищої освіти. Аналіз рейтингу результативності функціонування систем вищої освіти дозволив конкретизувати проблему розвитку вітчизняної системи, а також запропонувати напрями їх вирішення державою.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку