Стратегічні пріоритети позиціонування та розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

  • Карамишев Дмитро Васильович д.держ.упр., проф., перший заступник директора ХарРІ НАДУ, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-1617-3240
Ключові слова: стратегічне управління, системна модернізація; пріоритети розвитку Національної академії державного управління, професійна підготовка фахівців у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», професіоналізація державної служби

Анотація

Представлено стратегічні пріоритети позиціонування та розвитку Національної академії державного управління при Президентові України як головного закладу вищої освіти в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Зокрема, наголошується на тому, що стратегічне управління розвитком Академії передбачає інтегрування всіх наявних ресурсних можливостей щодо її розвитку відповідно до визначених цілей, забезпечення конкурентоздатності та відповідності запитам суспільства і стейкхолдерів, що має бути реалізовано завдяки визначенню конкретних заходів та використанню чітких інструментів  і засобів реалізації згідно з пріоритетними стратегічними напрямами діяльності.

Наголошується на високій особливій місії Академії, яка полягає у забезпеченні держави високопрофесійними кадрами, інноваційними підходами до підготовки нової генерації управлінців, які будуть працювати в принципово нових умовах Індустрії знань 4.0. Підкреслюється, що, зважаючи на статус Академії, її інтегрованість у публічно-управлінські процеси, вона має виконувати консолідуючу роль у фаховому обговоренні важливих, іноді навіть суперечливих проблемних питань, пов’язаних із необхідними змінами в державі і суспільстві.

Виходячи з цього, запропоновано десять стратегічних пріоритетів позиціонування та розвитку Академії, зокрема: здійснення фахового супроводу реформ та президентських ініціатив; модернізація професійної підготовки публічних управлінців; забезпечення безперервного циклу підготовки публічних управлінців; сприяння професіоналізації державної служби; здійснення проектно-командного співробітництва та навчання професіоналів; цифрової трансформації та розвитку; управління якістю; результативності та ефективності діяльності; міжнародної комунікативної спроможності та інтернаціоналізації; розвитку ресурсного потенціалу.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Теорія та філософія державного управління