Здійснення е-урядування у публічному просторі

  • Лукін Сергій Юрійович к.е.н., доц., директор закладу післядипломної освіти «Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області», м. Київ https://orcid.org/0000-0001-6516-5605
Ключові слова: публічне управління; електронне урядування; е-демократія; е-уряд; інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Статтю присвячено вивченню публічного простору та розвитку е-урядування. Здійснено аналіз впровадження державних програм розвитку е-урядування. Визначено, що для створення ефективного публічного простору та розвитку е-урядування важливою складовою залишається його безпека (недопущення урядами поширення приватної інформації про громадян, захист їхніх персональних даних, легкість і доступність інформаційного суспільства, формування цифрової грамотності та багато інших аспектів). Описано механізм здійснення аналізу е-урядування за такими ключовими показниками: організаційний потенціал та технічна інфраструктура; інформаційна наповненість офіційних вебсайтів; використання інструментів електронної участі; доступ до публічної інформації у формі відкритих даних; доступ до адміністративних послуг в електронній формі; впровадження систем електронного документообігу. В публічному просторі, в якому на високому рівні розвивається е-урядування, ключовими залишаються питання демократичних принципів, де у населення різних вікових груп є можливість доступу до відкритих даних та ведення ефективного діалогу між населенням, владою та бізнесом, а прийняті рішення представників місцевих органів влади, які пов’язані із добробутом та безпекою населення, повинні бути відкритими та прозорими.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку