Природно-ресурсний потенціал України та особливості публічного регулювання його збереження та розвитку

  • Бірюков Вадим Вікторович аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-5221-4906

Анотація

Україна володіє потужним природно-ресурсним потенціалом для ведення та розвитку національного господарства, має різноманітну мінерально-сировинну базу для функціонування галузей промисловості, характеризується добрими природно-кліматичними умовами, що в сукупності створює можливості сприятливого інвестиційного клімату та позиціонування країни на світовому ринку, що дає можливість для розвитку сталого соціально-економічного розвитку України з урахуванням технологій ресурсозбереження і раціонального природокористування.

Соціально-економічний розвиток держави і суспільства повинен бути спрямований на створення системи стимулювання збереження та раціонального використання природного ресурсу з відновленням його природних властивостей. Вдосконалення нормативно-правової бази з чітким та зрозумілим розмежування повноважень на всіх рівнях державної влади (національному, регіональному, місцевому) дасть можливість забезпечити невиснажливе використання природних ресурсів та ефективного розвитку продуктивних сил.

Опубліковано
2020-06-30
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку