Контакти

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Видавництво Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України «Магістр»

Україна, 61001, м. Харків, просп. Московський, 75

телефон :(057)732-32-55 (дод.142)

e-mail: ond41@ukr.net

Контактна особа: к.держ.упр. Грибко Ольга Владиславівна