Поточний номер можна відкрити за посиланням https://db.kh.ua/index.php/db/issue/current

Електронне наукове видання включено з 2007 року  до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643 виданню присвоєно категорію «Б» (elektronnikh-fakhovikh-vidan-281119.doc )

Міжнародний цифровий ідентифікатор – doi: 10.342/dbприсвоюється всім статтям починаючи з 2019 р.

Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки "Державне управління", обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні).

Видання зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992–2337.

Статті наукового видання, які згруповані в п’ять розділів, висвітлюють проблемні питання теорії та філософії державного управління, регіонального та галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, вивчення світового досвіду державного управління: теорія та практика, соціальних та гуманітарних складових суспільного розвитку.

Випуски видання «Державне будівництво» розміщені на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України та на веб-сторінці ХарРІ НАДУ.

Видання індексується в Google Scholar .

З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International .