• Державне будівництво
  № 1 (2020)

  УДК 35(477+100)                                                                                        ISSN 1992-2337

   

   ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

   Електронне наукове фахове видання

   Харківського регіонального інституту державного управління

    Національної академії державного управління при Президентові України

  Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління” відповідно до чинного переліку галузей наук.

  Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.

  Харків, Видавництво Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Магістр”. Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1654 від 19 січня 2004 р.

  Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 5/261-3 від 30 червня 2020 р.

  Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.

  Редактор М. М. Сорокун

  Технічний редактор І. М. Меркушева

  Включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління категорії Б – наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р.

  З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

 • Державне будівництво
  № 2 (2019)

  УДК 35(477+100)                                                                                        ISSN 1992-2337

   

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

  Електронне наукове фахове видання

  Харківського регіонального інституту державного управління

  Національної академії державного управління при Президентові України

  Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління” відповідно до чинного переліку галузей наук.

  Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.

  Харків, Видавництво Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Магістр”. Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1654 від 19 січня 2004 р.

  Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 11/255-6 від 21 грудня 2019 р.

  Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.

  Редактор М. М. Сорокун

   

  Технічний редактор І. М. Меркушева

  Включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління категорії Б – наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р.

  З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

  Since 2017 collection has been indexed by  Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

 • Державне будівництво
  № 1 (2019)

  УДК 35(477+100) ISSN 1992-2337

   

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

  Електронне наукове фахове видання

  Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.

  Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 6/250-7 від 25 червня 2019 р.

  Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.

  З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

  © Харківський регіональний інститут державного управління
  Національної академії державного управління при Президентові України, 2019

   

 • Державне будівництво
  № 2 (2018)

  УДК 35(477+100)

  ISSN 1992-2337 

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
  Електронне наукове фахове видання
  Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.
  Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 9/243-10 від 30 листопада 2018 р.
  Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.
  З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.
  © Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2019

 • 2007-2018 рр.
  2018 рік:   № 1 / 2018 ;   № 2 / 2018 . 2017 рік:   № 1 / 2017 ;   № 2 / 2017 . 2016 рік:   № 1 / 2016 ;   № 2 / 2016 . 2015 рік:   № 1 / 2015 ;   № 2 / 2015 . 2014 рік:   № 1 / 2014 ;   № 2 / 2014 . 2013 рік:   № 1 / 2013 ;   № 2 / 2013 . 2012 рік:   № 1 / 2012 ;   № 2 / 2012 . 2011 рік:   № 1 / 2011 ;   № 2 / 2011 . 2010 рік:   № 1 / 2010 ;   № 2 / 2010 . 2009 рік:   № 1 / 2009 ;   № 2 / 2009 . 2008 рік:   № 1 / 2008 ;   № 2 / 2008 . 2007 рік:   № 1 / 2007 ч.1 ;   № 1 / 2007 ч.2 ;   № 2 / 2007 .