Політика щодо плагіату

Видання «Державне будівництво» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації до іншогозбірника.

Ми користуємос програмним забезпеченням для  виявлення текстових запозичень у представлених рукописах: Advego Plagiatus, Antiplagiat. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у виданні.

Плагіат перед публікацією

Редакційна  колегія видання «Державне будівництво» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело. Якщо плагіат складає не менше 25%, стаття може бути відхилена, а установа/працедавець автора про це проінформовані.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо менше 25% плагіату, рукопис негайно відправляється авторам для перегляду змісту, а якщо більше 25% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому рукописі.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція видання «Державне будівництво» повідомить про це автору. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. Залежно від масштабу плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Рекомендації щодо уникнення плагіату

  • Використовуйте лапки для слів, взятих дослівно з джерела
  • Не змінюйте частини цитати в контексті речення
  • Використовуйте окремі знаки для цитати в цитаті
  • Використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати
  • Використовуйте дужки для доданих власних слів
  • Обмежте використання прямих цитат

Намагайтесь перефразувати або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

Автоплагіат

Деякі автори можуть написати кілька розділів для декількох різних книг, які змінені лише незначно. Кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Оскільки автор більше не володіє правами на ці розділи, не варто їх повторювати. Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що автоплагіат – це неетично. Таким чином, автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщенням відповідних посилань.