Редакційна політика видань

Редакційна політика видань

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ЯК ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ таких збірників наукових праць, як «Актуальні проблеми державного управління», «Теорія та практика державного управління» та «Держане будівництво», ДОТРИМУЄТЬСЯ певного рівня вимог при прийомі та публікації статей, КЕРУЄТЬСЯ рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

ПОЛІТИКА ВИДАНЬ ґрунтується НА ПРИНЦИПАХ об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, обов’язкового рецензування статей, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей.

Етичні норми діяльності редколегій

Редколегії несуть відповідальність за СВОЄЧАСНЕ ВИДАННЯ зазначених вище збірників наукових праць .

Головні редактори збірників наукових праць та члени редколегій приймають рішення щодо СХВАЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ДРУКУ.

Статті, що надходять для публікації, обов’язково проходять ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ членами редколегій. Правильність викладу та наукова значущість статті є ОСНОВНИМИ КРИТЕРІЯМИ рекомендації наукових публікацій до друку. Редколегії мають право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання відповідно до зауважень.

Етичні зобов’язання авторів

Автори статті несуть ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за зміст статті та достовірно поданий фактичний матеріал.

Автори повинні подавати до збірників наукових праць лише оригінальний матеріал, раніше не опублікований.

За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб необхідно робити ПОСИЛАННЯ на авторів та джерела запозичень. Порушення зазначених вимог розцінюється редколегією видання як плагіат та є недопустимим та неетичним.

Автори повинні надавати на розгляд редколегії статтю, оформлену ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ВИМОГ щодо публікацій у збірниках наукових праць ХарРІДУ НАДУ.

Етичні зобов’язання рецензентів

Всі статті, що подаються до друку повинні бути прорецензовані.

Рецензування статей членами редколегій Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЕТАПОМ під час схвалення статті до друку.

Рецензенти видань здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи ПОВНУ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. Усі матеріали, зокрема неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами з особистою чи іншою метою без згоди автора (авторів).